Tốc độ gió là gì? Công thức tính tốc độ gió đơn giản nhất

Khi mua quạt công nghiệp, một trong số thông tin bạn cần quan tâm là