RPM là gì? Cách đổi RPM sang vòng/phút chính xác nhất

Khi đo lường tốc độ của quạt thường sử dụng nhiều đơn vị khác nhau