Có nên mua quạt ly tâm công nghiệp cũ không?

Thực tế cho thấy, giá thành của quạt ly tâm công nghiệp khá cao, cao