Quạt ly tâm trực tiếp là gì?

Bạn đã quen thuộc với những chiếc quạt ly tâm truyền động gián tiếp chịu