Quạt sên công nghiệp là gì?

Nhắc đến cái tên: Quạt sên công nghiệp chắc hẳn nhiều người cảm thấy lạ