Cột áp quạt ly tâm là gì

“Cột áp quạt ly tâm là gì?” Đây là câu hỏi mà rất nhiều người